3 de nov. 2016

CREACIÓ D’INTERNET I LES SEVES EMPRESES


Mapa parcial d'internet_Wikipedia.org
Avui en dia tothom utilitza internet com una eina més, però què en sabem dels seus orígens o dels seus creadors, l’objectiu que tenien en fer-lo? En aquest article vull apropar-vos a aquest món i descobir-vos aspectes que potser no us heu plantejat mai.
    El creador d’internet va ser el Sr.Tim Berners-Lee un britànic científic amant de les màquines electròniques. Es va crear entre els anys 69 i  90 i tenia l’objectiu de connectar a tots els seus usuaris a una xarxa amb la qual poguessin fer un munt de coses. 
      Les sigles que tots posem al cercador: WWW volen dir  WORLD WIDE WEB, en definitiva,  un conjunt d’enllaços electrònics que serveixen per anar directament a webs que contenen la informació que us interessa. És a dir, utilitzem el prefix WWW per connectar través d’un sofware. En altres mots, és semblant als prefixos que posem en marcar un telèfon fix: 972: Girona; 93, Barcelona...
    Per fer les recerques, cal utilitzar un cercador. Uns dels cercadors més coneguts i utilitzats per tots nosaltres és Google i. per tant, jo parlaré d’aquest.
Google va ser un projecte universitari que Larry Page i Serguéi Brin van fer al gener de 1996, amb l’objectiu principal de crear un programa que emmagatzemés molta informació i que els usuaris poguessin accedir-hi amb facilitat. Curiosament Google no es deia aixì, es deia BackRup,però després el van canviar per “gúgol” que significa el nùmero 10 elevada a la potència 100, i li van posar aquest nom com a objectiu d’organitzar l’enorme quantitat d’informació a la web.
    Inaugurat oficialment al septembre de 2007, Google és avui dia una empresa molt rica i important amb moltes empreses, com és  YouTube,  paypal, gmail, google maps, etc… que fan que aquesta empresa tingui uns guanys considerables.
Ezequiel Moncada Martínez

7 comentaris: