2 de març 2015

LA DONA MUSULMANA I EL VEL

Estem vivint en una societat en què les persones pensen i parlen sense coneixements de la dona musulmana i de la utilització del vel. Algunes de les opinions que es donen són entre d’altres:
  • El hijab es propietat del islam, incompatible amb la cultura i la societat occidental.
  • El hijab reprimeix la llibertat i igualtat de les dones musulmanes en Europa.
  • El hijab impedeix la integració de les musulmanes occidentals.
Sobre aquest sentit, com a dona musulmana, considero que es necessari aclarir cada un d’aquests punts.
  • L’antiga existència del hijab
Es considera equivocadament que el hijab es propietat del islam i estrany a Occident.
La utilització del mocador al cap de les dones no és pas nou ni només de utilització en les dones musulmanes. . Si fem una mica de repàs trobem que ja era utilitzat entre els asiris, que la llei eobligava les dones a cobrir-se el cap amb un mocador, en públic. Els grec i romans també el van utilitzar i entre els jueus, era freqüent que les dones es cobrissin el cap amb el mocador que la llei obligava a dur com a senyal de modèstia i educació.
També la bíblia dels cristians demana a la dona que es cobreixi el cap en senyal de respecte i castedat. La verge Maria és representada en les obres d’art exactament com les dones musulmanes anem amb el cap cobert per un mocador i fins fa poc, durant el franquisme sobretot, era obligatori portar mantellina a les esgésies i les monges van si fa no fa vestides molt tapades i  sempre amb el cap cober, potser en record dels temps antics, en senyal de castedat i respecte. Les noies hindús utilitzen també un mocador per tapar-se el cap.
Vull dir amb això que tothom ha de fer el seu procés i que potser tots ens regim per idees semblants.
El vel o "el Hiyab", doncs, no es va legislar com restricció ni obstacle del moviment de la dona, sinó com a protecció i defensa.
L’Alcorà diu que la dóna s'ha de cobrir per distingir-se de la gent, per identificar com una musulmana respectable, compromesa i creient, per protegir-se de les mirades i insolències malintencionades i molestes d'alguns homes, així com els seus comentaris i males intencions. D'aquesta forma serà respectada i valorada per tota la societat. A diferència de la tradició Judeocristiana, la dona segons l'Alcorà ha de portar el vel com a protecció, no com a signe de submissió, ni per mostrar l'autoritat de l'home, segons diuen els preceptes Bíblics.
Déu diu en el Corán “no hi ha obligació en la religió”. També diu “qui vol creure, que cregui, i qui vol negar-se a creure, que no cregui”.
http://stylonica.com/wp-content/uploads/2013/08/How-To-Wear-Hijab-Modern-Gallery101.jpgHi ha molts tipus de vels, aquí us en faig una breu referència:
  • El HIJAB
És el vel que cobreix els cabells de les dones musulmanes. A vegades també arriba a cobrir el coll, encara que no és així en versions més modernes. La cara queda al descobert amb el hijab pel que permet la comunicació oberta i al descobert. Hijab es el codi de vestimenta femení de les dones musulmanes.
http://www.islamicboutique.com/prodimages/kh11g.jpg
  • El CHADOR
També deixa la cara al descobert, encara que cobreix més que el hijab, concretament el cos sencer. És sobretot usat per les dones iranianes.

  • El NIQAB
És el vel que vesteixen les musulmanes “súnies”. La seva tela és similar a la de l'hijab i és de color negre. Només deixa al descobert els ulls, i cobreix fins als genolls. Moltes dones ho complementen amb guants per tapar també les seves mans.

    http://www.25thcenturyyy.com/wp-content/uploads/2013/10/burka-04-1370948010.jpg
  • El BURKA
És el vel que més cobreix, ja que amaga completament el cos i la cara de la dona. Impedeix completament la comunicació, ja que no deixa res al descobert. Ni tan sols els ulls, però ella si que veu, té una reixeta que la permet veure però no ser vista.


Tots aquests tipus de vels venen de diferents orígens i no tots tenen el mateix significat.
Són les dones les que decideixen posar-se el vel i el  tipus que volen, sempre per PROPIA VOLUNTAT i no pels homes.
Isatu Kamara 4rt ESO

1 comentari: